Vergoeding

Als er een contract is afgesloten tussen uw verzekering en deze praktijk vergoedt uw verzekeraar de behandeling nadat u eerst uw eigen risico, € 385,-  betaald heeft; pas nadat dit bedrag betaald is gaat uw verzekeraar uitkeren.

Budgetpakketten worden niet door uw verzekeraar vergoed.

U kunt u hoe dan ook uw verzekeraar vragen of en in hoeverre uw behandeling binnen deze praktijk vergoed wordt.
Uw verzekeraar beantwoordt uw vragen aan de hand van de AGB-codes voor deze praktijk: AGB prive  94-00 7773 en AGB praktijk  94-056 813

Bij No-show, het niet komen opdagen voor een afspraak of die te laat afmelden, verplicht de verzekering dat ik u een factuur stuur.
U betaalt dan €95,00 voor het niet verschijnen. Een afspraak moet uiterlijk 24 uur van te voren worden afgemeld.

Er zijn contracten afgesloten voor 2022 tussen deze praktijk en:

Achmea: Aevitae (Avero)*, Avero Achmea, De Friesland Zorgverzekeraar, FBTO, IAK (Avero Achmea)*,  Interpolis, OZF, Pro Life, ZieZo (Zilveren Kruis), Zilveren Kruis

ASR: Aevitae*, De Amerfoortse, Ditzo

CZ: CZ, CZdirect, Delta Lloyd, OHRA

DSW: DSW Zorgverzekeraar, InTwente, Stad Holland Zorgverzekeraar

Menzis: Anderzorg, FNV Menzis (zorgcollectief), HEMA, Menzis, PMA(zorgcollectief)

ONVZ: ONVZ, PNOzorg, VvAA

VGZ: Aevitae (VGZ), Bewuzt, IZA (zorgcollectief), IZZ (zorgcollectief), UMC Zorgverzekering

Zorg en Zekerheid: AZVZ (specifiek scheepvaart), Zorg en Zekerheid

(* Dit zijn zogenaamde volmachten. Volmachten zijn zelfstandig en werken samen met een of meer zorgverzekeraars.)

Er zijn geen contracten afgesloten met Eno/Salland en Eucare/Aevitae

 


De contracten zijn tegen een lager tarief afgesloten dan hieronder vermeld staat, afhankelijk van uw verzekeraar.


TARIEVEN 2022

Tarieven 2022 GGZ Vrijgevestigde Praktijken NZA TB REG-22619-04

Ambulant Kwaliteitsstatuut sectie II (WET BIG artikel 3)

 

Prestatiecode Omschrijving Maximum Tarief NZa
C00042 Diagnostiek 5 minuten € 35,56
C00172 Diagnostiek 15 minuten € 61,31
C00302 Diagnostiek 30 minuten € 101,78
C00432 Diagnostiek 45 minuten € 142,31
C00562 Diagnostiek 60 minuten € 163,37
C00692 Diagnostiek 75 minuten € 199,03
C00822 Diagnostiek 90 minuten € 244,07
C00952 Diagnostiek 120 minuten € 351,55
C00107 Behandeling 5 minuten € 27,91
C00237 Behandeling 15 minuten € 49,89
C00367 Behandeling 30 minuten € 85,16
C00497 Behandeling  45 minuten € 120,99
C00627 Behandeling 60 minuten € 143,71
C00757 Behandeling 75 minuten € 176,88
C00887 Behandeling 90 minuten € 216,11
C01017 Behandeling 120 minuten € 317,73

 

 

Prestatiecode Overig Omschrijving Maximum Tarief
OV0007 Intercollegiaal Overleg Kort € 22,18
OV0008 Intercollegiaal Overleg Lang € 67,62
OV0012 Niet-basispakket zorg consult € 117,33
OV0018 Schriftelijke informatieverstrekking (met toestemming patiënt) aan derden € 91,78
TC0009 Toeslag reistijd tot 25 minuten-GGZ € 30,20
TC0010 Toeslag reistijd vanaf 25 minuten-GGZ € 77,88

Product 1: GBGGZ Kort (BK: circa 300 minuten per jaar)

Dit product is voor cliënten met problematiek van lichte ernst, waarbij sprake is van een laag risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en aanhoudende of persisterende klachten.

Product 2: GBGGZ Middel (BM: circa 500 minuten per jaar)

Dit product is voor cliënten met problematiek van matige Ernst, waarbij sprake is van een laag risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en de duur van de klachten beantwoordt aan de criteria uit de richtlijn voor het betreffende ziektebeeld.

Product 3: GBGGZ Intensief (BI: circa 750 minuten per jaar)

Dit product is voor cliënten met ernstige problematiek, waarbij sprake is van een laag tot matig risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en de duur van de klachten beantwoordt aan de criteria voor de richtlijn van het betreffende ziektebeeld.

Product 4: GBGGZ Chronisch (BC: circa 750 minuten per jaar)

Dit product is voor cliënten met instabiele of stabiele chronische problematiek, waarbij sprake is van een laag tot matig risico. Vaak hebben cliënten een traject binnen de GGZ achter de rug en is er veelal sprake van onderliggende persoonlijkheidsproblematiek. Cliënten hebben bv. Behoefte aan onderhoudsbehandelingen, zorg gerelateerde preventie en zorgcoördinatie. Behandeling wordt ingezet met als doel om de cliënt te stabiliseren of stabiel te laten blijven.

Bovengenoemde vier producten vallen onder het verplichte eigen risico. U betaalt het eigen risico (€385,00) aan het einde van uw behandeling aan uw verzekering. De overige kosten krijgt u vergoed, mits de zorg tot de verzekerde basispakketzorg behoort.

Overig Product (OVP) niet- basispakketzorg Consult

Dit consult betreft een onafgebroken tijdsspanne waarin de zorgaanbieder de cliënt voor een of meerdere indicaties begeleidt, adviseert en/of behandelt. Deze prestatie is bedoeld voor cliënten die zorg ontvangen welke niet behoort tot het verzekerde pakket op grond van de Zorgverzekeringswet maar wel zorg is zoals omschreven in de Wet Marktordening gezondheidszorg (Wmg).

Niet alle problematiek valt onder de verzekerde zorg in het basispakket. Het betreft dan: aanpassingsstoornis, werk-en relatieproblematiek en V-code problematiek. Kijk in uw aanvullende polis of dit wel meeverzekerd is. Deze kosten dient u zelf aan de praktijk te voldoen.